Home

HR Inspirator BV is opgericht in 2007. De activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van individu, team en organisatie. Dit door praktijkgerichte coachings-, trainings- en ontwikkelingstrajecten. Daarnaast intervenieert HR Inspirator bij conflicten, crisissituaties, reorganisaties of samenwerkingsproblemen. Tenslotte ontwikkelt en implementeert HR Inspirator personeelsbeleid en HR instrumenten.